Седмични сбирки

гр. София, бул. Васил Левски 27
"Хотел Даунтаун София"

ТЕЛ.: -

E-MAIL: rotaract.club.sofia@gmail.com

Време:
Понеделник 19.00 часа

Карта