Седмични сбирки

гр. София, ул. "Будапеща" 2
хотел "Арена Ди Сердика"

ТЕЛ.: -

E-MAIL: rotaract.club.sofia@gmail.com

Време:
Понеделник 19.00 часа

Карта